Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης

26/2/2019

Συζητήθηκε χθες με το ΕΤΕΚ, τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους, η απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης της ανάπτυξης.

 

Σε συνέχεια των προτάσεων που κατατέθηκαν από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η σύσταση Ενιαίων Αρχών Αδειοδότησης για έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, συζητήθηκε χθες με το ΕΤΕΚ, τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους, η απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης της ανάπτυξης.

Μέσα από τη ριζική απλοποίηση και βελτίωση του πλαισίου αδειοδότησης και οικοδομικού ελέγχου, η οποία τυγχάνει επεξεργασίας στόχος είναι η μείωση των καθυστερήσεων, η απάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά και η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το νέο πλαίσιο αδειοδότησης, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαφοροποίηση της διαδικασίας έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης των απαιτούμενων διαβουλεύσεων, την κατηγοριοποίηση των τύπων ανάπτυξης σύμφωνα με ανάλυση κινδύνου, αλλά και την εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων για την ανάληψη από τους μελετητές των επαγγελματικών ευθυνών τους.

Το νέο πλαίσιο αδειοδότησης θα τύχει συζήτησης και διαβούλευσης με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί