Ανάδειξη Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και επιχειρηματικού κέντρου στο Global Business Summit από Invest Cyprus

26/2/2019

Την ευκαιρία για ανάδειξη της Κύπρου ως ιδανικού επενδυτικού προορισμού, αλλά και ως επιχειρηματικού κέντρου αριστείας, είχε αντιπροσωπεία του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων Invest Cyprus στο Global Business Summit, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22-23 Φεβρουαρίου στο Νέο Δελχί στην Ινδία με παρευρισκόμενους από περισσότερες από 30 χώρες.

 


 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Invest Cyprus, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Γιώργος Καμπανέλλας στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου (“Roundtable on the Ease of Doing Business - Facilitating Sustainable Trade Across Borders”) ανέλυσε τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς Κύπρου για ψηφιακό μετασχηματισμό και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, παραγωγή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις τύπου πάνελ καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη και σχετικές βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, την καινοτομία, καθώς και ειδικά θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, η ενδυνάμωση της οικονομίας και η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Καμπανέλλας συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου (“Roundtable on the Ease of Doing BusinessFacilitating Sustainable Trade Across Borders”). Ειδικότερα, συζητήθηκαν το θέμα των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, το παρόν και το μέλλον των επενδύσεων, οι κυκλικές οικονομίες, καθώς και νέες και ανατρεπτικές τεχνολογίες. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Καμπανέλλας ανέλυσε τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς Κύπρου για ψηφιακό μετασχηματισμό και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, παραγωγή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων καταλυμάτων, καθώς και για προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων. Ειδική αναφορά έγινε στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε πληθώρα οικονομικών τομέων όπως ναυτιλία, ανάπτυξη γης και τουρισμός, και ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας, στον οποίο η Κύπρος στοχεύει να καταστεί περιφερειακό κέντρο τόσο παραγωγής και εμπορίου όσο και συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής.

 

Το Global Business Summit πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2015 με στόχο να δώσει λύσεις στις μακροοικονομικές προκλήσεις και να θέσει τις βάσεις για μία βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Λειτουργεί ως πλατφόρμα για επαφές και συζητήσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών και εμπορικών δεσμών καθώς και προσέλκυσης και αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών.

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί