ΜΕΔ, υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος συνθέτουν τις υπερβολικές ανισορροπίες της Κύπρου

1/3/2019

Τα αποθέματα των ανισορροπιών στην Κύπρο παραμένουν υψηλά, κυρίως όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το ιδιωτικό, το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος”, σύμφωνα με το συνοδευτικό έγγραφο που περιέχει την πλήρη έκθεση της Κομισιόν για την κυπριακή οικονομία που η Κομισιόν έστειλε σήμερα στο Συμβούλιο (Country Report Cyprus 2019 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances SWD2019 1012 final).

 

Σύμφωνα με το συμπερασματικό μέρος του επισήμου εγγράφου, η Κομισιόν ενημερώνει το Συμβούλιο ότι “παρά την πρόσφατη βελτίωση, οι αδυναμίες της Κύπρου, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε μακροχρόνια αποθέματα ανισορροπιών, εξακολουθούν να είναι σημαντικές” και οι δείκτες δημοσίων, ιδιωτικών και εξωτερικών χρεών εξακολουθούν να είναι υψηλοί, το μεγάλο, αν και μειούμενο, επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και η χαμηλή κερδοφορία υπογραμμίζουν τα τρωτά σημεία στον τραπεζικό τομέα και ενώ τα προβλήματα προσαρμογής στην αγορά εργασίας έχουν επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως αντικατοπτρίζεται από την έντονη αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας”, παραμένουν “κίνδυνοι σε αυτόν τον τομέα σχετίζονται κυρίως με τη χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αδυναμία της κυπριακής οικονομίας”.

Η Κομισιόν ενημερώνει το Συμβούλιο ότι “η σύνθεση των κινδύνων έχει μετατοπιστεί κατά το παρελθόν έτος και ορισμένες ανισορροπίες έχουν μειωθεί ενώ άλλες έχουν αυξηθεί, ενώ “όσον αφορά τις ροές, πολλές ανισορροπίες μειώνονται, βοηθούμενες από την κυκλική άνοδο” και “αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις συνθήκες απασχόλησης, οι οποίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενώ το ποσοστό ανεργίας είναι τώρα χαμηλό”.

“Η αποσυμφόρηση στον ιδιωτικό τομέα σημειώνει επίσης πρόοδο, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης του ΑΕΠ, των διαγραφών των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των αποπληρωμών σε μετρητά και των ανταλλαγών χρεών προς στοιχεία ενεργητικού”, σημειώνει.

“Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν σημαντικά, δεδομένου ότι ένας μεγάλος όγκος διαγράφηκε από τον τραπεζικό τομέα μετά την έξοδο της κυπριακής συνεργατικής τράπεζας από την αγορά”, αναφέρει η Κομισιόν. Ωστόσο τονίζει ότι “αυτό οδήγησε επίσης σε σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους το 2018, αν και αυτό αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται και πάλι το 2019”.

“Η αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων πολιτικής και η αντιμετώπιση τυχόν επιμένουσας αναποτελεσματικότητας είναι απαραίτητες για την περαιτέρω μείωση των ανισορροπιών”, τονίζει η Κομιισόν.

Καταγράφει δε ότι “έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων”, εντούτοις, εξακολουθούν “να εκκρεμούν μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις σε διάφορους τομείς, όπως είναι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος (ιδίως ο χειρισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα δικαστήρια και η βελτίωση της εκτέλεσης των συμβάσεων) και η καθιέρωση αξιόπιστου συστήματος για την έκδοση και τη μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας”. “Η λειτουργία της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας και οι πληροφορίες για τους δανειολήπτες πρέπει να βελτιωθούν”. “Η συνεχιζόμενη δημοσιονομική πειθαρχία είναι επίσης σημαντική για τη μείωση του δημόσιου χρέους”, προειδοποιεί η Κομισιόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί