Έναρξη υποβολής προσφορών για τον διαχωρισμό οικοπέδων στη Λεμεσό

14/9/2018

Ο Δήμος Λεμεσού προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου που αφορά στον διαχωρισμό οικοπέδων

 

Ο Δήμος Λεμεσού προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου που αφορά στον διαχωρισμό οικοπέδων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, η οποία θα έχει διάρκεια έξι μηνών από την έναρξη του έργου, ανέρχεται στα €450,000, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή τον Δήμο Λεμεσού και οι πληρωμές θα γίνονται από τον Δήμο.

Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Σεπτεμβρίου του 2018.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμένεται να γνωστοποιηθούν ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ενώ η εκτιμώμενη ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης είναι περίπου δύο μήνες από την υποβολή της προσφοράς. 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί