Το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες δεν θεωρείται "κρατική ενίσχυση"

4/12/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το αμφισβητούμενο καθεστώς της Estia για την υποστήριξη ιδιωτικών νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή στεγαστικών δανείων και κινδυνεύουν να χάσουν την πρωτεύουσα κατοικία τους.

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το αμφισβητούμενο καθεστώς της Estia για την υποστήριξη ιδιωτικών νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή στεγαστικών δανείων και κινδυνεύουν να χάσουν την πρωτεύουσα κατοικία τους.

 

Το καθεστώς, το οποίο ανέφερε η Επιτροπή έχει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους περίπου 33 εκατομμυρίων ευρώ, θέτει αυστηρά κριτήρια όσον αφορά την αξία της αρχικής κατοικίας και του εισοδήματος του δανειολήπτη, ώστε να διασφαλιστεί ότι απευθύνεται σε όσους έχουν ανάγκη.

 

Νωρίτερα αυτής της χρονιάς, το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε τον υπαινιγμό για τις ελάσσονος σημασίας αλλαγές στο σχέδιο για να κατευνάσει τους αποτρεπτικούς, αλλά η ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δήλωσαν ότι τις τελευταίες ημέρες το σχέδιο εξακολουθούσε να περιέχει έναν «ηθικό κίνδυνο».

 

Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε ότι τα τσιμπήματα σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν άλλαξαν την ουσία ή τη φιλοσοφία της Εστίας, αλλά την καθιστούσαν «πιο δίκαιη και πιο λειτουργική».

 

Για να είναι αρμόδιο, το ετήσιο καθαρό ακαθάριστο εισόδημα ενός νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ για ζευγάρια με τέσσερα εξαρτώμενα άτομα ή περισσότερα, € 55.000 για ένα ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα άτομα, € 50.000 με δύο εξαρτώμενα άτομα, € 45.000 με ένα εξαρτώμενο, € 35.000 χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και € 20.000 για μεμονωμένα άτομα.

 

Προηγουμένως, όλα τα νοικοκυριά (ανεξαρτήτως εξαρτώμενων ατόμων) με ετήσιο εισόδημα έως 50.000 ευρώ ήταν επιλέξιμα. Επιπλέον, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα κριτήρια, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ενός νοικοκυριού, εξαιρουμένης της αρχικής κατοικίας, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 80% της αγοραίας αξίας της αρχικής κατοικίας. Το ανώτατο όριο της αξίας των άλλων περιουσιακών στοιχείων είναι € 250.000.

 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά ετών αποπληρωμής ενός αναδιαρθρωμένου δανείου, θα χρεώνεται κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το επιτόκιο Euribor έξι μηνών πλέον 2,50%. Το συνολικό επιτόκιο (εξάμηνο Euribor πλέον περιθωρίου) ενός αναδιαρθρωμένου δανείου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 3,5%.

 

Εάν ο οφειλέτης σταματήσει να εξυπηρετεί το δάνειό του, προβλέπεται ότι η τράπεζα αρχίζει τον αποκλεισμό του ακινήτου. Όλες οι συμμετέχουσες τράπεζες θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των επιλέξιμων δανειοληπτών σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις που ορίζονται από το κράτος.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε τη Δευτέρα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τα άτομα και τις μικροεπιχειρήσεις, το μέτρο δεν συνεπάγεται κρατική ενίσχυση.

 

Όσον αφορά τις τράπεζες που χορήγησαν τα δάνεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς θα παρείχε έμμεσο πλεονέκτημα διότι αυξάνει το ποσό αποπληρωμής που οι τράπεζες είναι πιθανό να λάβουν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

 

Ταυτόχρονα, η εκτίμησή του έδειξε ότι η έμμεση αυτή ενίσχυση "δεν θα δημιουργούσε αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, επειδή η ενίσχυση περιορίζεται σε αυτό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου της να εξασφαλίσει ότι οι δανειολήπτες δεν χάνουν το σπίτι στο οποίο ζουν".

 

Επιπλέον, δεδομένου ότι όλοι οι ενυπόθηκοι δανειστές που ήταν εγκατεστημένοι στην Κύπρο ήταν σε θέση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, δεν υπήρχε διακρίσεις μεταξύ των τραπεζών, πρόσθεσε.

 

"Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είναι καλά στοχοθετημένο και περιορισμένο στο χρόνο και το πεδίο εφαρμογής, όπως απαιτείται από τους κανόνες της ΕΕ", αναφέρθηκε σε δήλωση.

 

«Τέλος, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του υψηλού φόρτου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον κυπριακό τραπεζικό τομέα».

 

Παρά το γεγονός ότι δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι επικριτές του συστήματος της Estia αναφέρουν ότι θα ωφεληθούν από στρατηγικούς παραβάτες. Αυτές οι δυσφημιστές εξακολουθούν να περιλαμβάνουν το ΔΝΤ, το οποίο δημοσίευσε την τελευταία του επισκόπηση για την Κύπρο νωρίτερα τη Δευτέρα. Σε αυτό, το ΔΝΤ συνέστησε να περιοριστεί ο ηθικός κίνδυνος, η Estia θα πρέπει να στοχεύει καλύτερα και να βασίζεται στην κατάλληλη εκτίμηση της ικανότητας των δανειοληπτών να επιστρέψουν.

 

Παρόμοια συναισθήματα εξέφρασαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις την περασμένη Παρασκευή στην έκθεση του φθινοπώρου της Κύπρου.

 

Η Επιτροπή και η ΕΚΤ προειδοποίησαν ότι παρά τις τροποποιήσεις των κριτηρίων επιλεξιμότητας "εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τον ηθικό κίνδυνο και τη δικαιοσύνη, ιδίως όσον αφορά ενδεχόμενους στρατηγικούς απατεώνες.

 

"Το προτεινόμενο καθεστώς Estia έθεσε ορισμένες ανησυχίες. Πρώτον, ανταμείβει τους δανειολήπτες για μη πληρωμή στο παρελθόν. Δεύτερον, ορισμένοι οφειλέτες με επαρκή πλούτο για να καλύψουν τα δάνεια του παρελθόντος ενδέχεται να είναι επιλέξιμοι. Τρίτον, το σύστημα δεν διέκρινε τα νοικοκυριά με διαφορετικά εισοδήματα. Τέταρτον, ένα παρόμοιο προσωρινό σύστημα εισήχθη το 2016, υπονομεύοντας την αξιοπιστία του ισχυρισμού ότι το ισχύον καθεστώς είναι εφάπαξ ", ανέφερε η έκθεση.

 

"Κάνοντας αυτά μαζί, υπάρχει μια ανησυχία ότι ορισμένοι οφειλέτες μπορούν να ερμηνεύσουν την εισαγωγή ενός τέτοιου γενναιόδωρου συστήματος ως λόγο για να σταματήσουν να πληρώνουν ή να συνεχίσουν να μην πληρώνουν (δηλαδή ηθικός κίνδυνος)".

 

Για να μετριαστούν περαιτέρω οι ανησυχίες αυτές, ήταν σημαντικό να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία αποκλεισμού μετά την επανεπένδυση στο πλαίσιο του καθεστώτος και προς τους υπόλοιπους δανειολήπτες που αθετήθηκαν εκτός του συστήματος, ανέφερε η έκθεση.

 

Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος θεωρήθηκε τόσο από τις αρχές όσο και από τις τράπεζες ως εργαλείο για την αύξηση της πρόσβασης των τραπεζών στις πληροφορίες των δανειοληπτών, δεδομένου ότι οι αιτούντες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τη θέση πλούτου και εισοδήματος τους και να επιτρέψουν οι τράπεζες να επιβάλουν τις αξιώσεις πληρωμών τους, αξιοποιώντας τη διαδικασία αποκλεισμού και ξεπερνώντας τα ζητήματα στιγματισμού και βοηθώντας τελικά τις κυπριακές τράπεζες με την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί