Η ζήτηση και οι τιμές των ακινήτων

18/1/2019

Η επένδυση σε ακίνητα στην Κύπρο αξίζει τον κόπο για τους ξένους και τους τοπικούς επενδυτές σε όλα τα είδη ακίνητης περιουσίας.

 

Η επένδυση σε ακίνητα στην Κύπρο αξίζει τον κόπο για τους ξένους και τους τοπικούς επενδυτές σε όλα τα είδη ακίνητης περιουσίας. Η μείωση των τιμών λόγω της οικονομικής κρίσης, η μείωση των επιτοκίων καταθέσεων και δανείων, το ενδιαφέρον των αλλοδαπών για την απόκτηση της ιθαγένειας και της διαμονής στην Κύπρο, η αύξηση του τουρισμού, τα κυβερνητικά κίνητρα και η ανταλλαγή ακινήτων για την αποπληρωμή χρεών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σταδιακή δημιουργία και αύξηση της ζήτησης ακινήτων. Παράλληλα, έχουν επωφεληθεί και άλλοι τομείς, όπως οι υπηρεσίες, οι κατασκευές και το εμπόριο, ενώ δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, μειώθηκε η ανεργία και εισήλθαν νέοι κλάδοι στην αγορά. Υπάρχει επίσης μια αύξηση της ζήτησης για στέγαση, η οποία αυξάνει τα ενοίκια. Τα επενδυτικά κεφάλαια και οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι παρόντες, αγοράζουν από τις τράπεζες ενυπόθηκα ακίνητα που σχετίζονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτή η αύξηση της ζήτησης ακινήτων προκαλεί αύξηση των τιμών των ακινήτων.

Το περασμένο έτος 2018 ήταν ένα από τα καλύτερα έτη, σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τις πωλήσεις και τις επενδύσεις σε ακίνητα, εστιάζοντας στην τουριστική βιομηχανία, επιλεγμένες επενδύσεις για την απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου, την πώληση χρησιμοποιημένων κατοικιών και διαμερισμάτων σε αστικές και κοντινές περιοχές. Υπήρξε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων σε κύριες περιοχές για μεγάλες επενδύσεις και σε οικόπεδα. Το ερώτημα είναι κατά πόσον το νέο έτος θα είναι καλύτερο λόγω της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης και της ποικιλίας των ακινήτων προς πώληση, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και υποθηκευμένων ακινήτων, που συνδέεται με τους παράγοντες που παραμένουν ισχυροί και θα διατηρήσουν τη ζήτηση σε υψηλό επίπεδο, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω. Η ανάπτυξη ενθαρρύνει τους καταθέτες να επενδύσουν ένα μέρος των χρημάτων τους σε ακίνητα, αφού οι καταθέσεις τους δεν καταβάλλουν τόκους. Επιπλέον, η δυνατότητα εξασφάλισης δανείων χαμηλού επιτοκίου προσελκύει περισσότερους αγοραστές να επενδύσουν σε ακίνητα.

Η αλλαγή στάσης επενδύοντας με σύνεση στα ακίνητα μέσω των ιδίων κεφαλαίων και όχι μέσω δανείων δημιουργεί μια υγιή και ελεγχόμενη αγορά ακινήτων προσδίδοντας αξία σε ακίνητα και αποφεύγοντας την οικονομική 'φούσκα' του παρελθόντος. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ακίνητα γνωρίζουν ότι η αγορά είναι ασφαλής και ότι έχουν αντιμετωπιστεί σημαντικά προβλήματα του παρελθόντος με την απουσία τίτλων ιδιοκτησίας ή τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσή τους. Οι σχετικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν στην έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας για μεγάλο αριθμό ακινήτων και στην αντιμετώπιση των εμποδίων στη μεταπώληση ακινήτων χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας, παρέχοντας στους αγοραστές την ευκαιρία να ρευστοποιήσουν την επένδυσή τους χωρίς να εξαρτώνται από την έλλειψη ή τη δυσκολία στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. Πάντως, ένας πιθανός αγοραστής πριν προχωρήσει στην αγορά ενός ακινήτου, πρέπει να καθορίσει τη νομική και φυσική του κατάσταση, τις υποχρεώσεις ή τα βάρη που θα τον επιβαρύνουν και τις φορολογικές υποχρεώσεις του πωλητή και του ακινήτου.

Η ενίσχυση της αγοράς ακινήτων συνδέεται επίσης με την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων σε διάφορους τομείς, όπως η δημιουργία της Μαρίνας, τα εμπορικά κέντρα, οι μικτές εξελίξεις, τα πολυώροφα κτίρια, η χρήση νέων τεχνολογιών και οι καινοτομίες σχεδιασμού, οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη της Κύπρου, και προσελκύσουν νέους επενδυτές να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η επιτυχία της ανάκτησης του ακινήτου και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του απαιτούν τον επαγγελματισμό και την προσοχή τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για την αποφυγή λαθών του παρελθόντος. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας και ο τομέας των ακινήτων αποτελεί έναν από τους πυλώνες του, μαζί με τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και την ποιότητα ζωής που προσφέρει η Κύπρος.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί