Νέο θέρετρο 245 δωματίων στη Λεμεσό μέχρι το 2022

28/1/2019

Η θετική γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια της διευθύντριας του Τμήματος Πολεοδομίας, ανοίγει τον δρόμο για την κατασκευή μιας μεγάλης ανάπτυξης έκτασης 102.637 τ.μ. στην περιοχή «Αόρατοι», στην κοινότητα Πύργου της επαρχίας Λεμεσού.

 

Η ανάπτυξη χωροθετείται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων ανατολικά από το ξενοδοχειακό-παραθεριστικό συγκρότημα Park Tower και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων δυτικά από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΑΗΚ στη Μονή. Πρόκειται για μία επένδυση συνολικού κόστους €300 εκατ.


Η Oxley Planetvision Properties έχει δημιουργήσει την παγκοσμίου φήμης αλυσίδα ξενοδοχείων AccorHotels και την πολυτελή επωνυμία Sofitel για να διαχειριστεί ένα νέο θέρετρο 245 δωματίων στη Λεμεσό. Φέρνοντας τη σύγχρονη γαλλική πολυτέλειας στην Κύπρο ως  τον επερχόμενο αναπτυξιακό προορισμό. Το Sofitel Limassol Resort and Residences, αναμένεται να ανοίξει το 2022.

 

Οι Oxley και Planetvision, δύο από τους πιο καινοτόμους κατασκευαστικές εταιρείες  του κόσμου, έχουν έρθει μαζί για να αυξήσουν την πολυτέλεια που ζει σε νέα ύψη. Με την εμπειρία, την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των βραβευμένων εξελίξεων, το Oxley και το Planetvision θα επαναπροσδιορίσουν το τοπίο της Λεμεσού εισάγοντας μια νέα εποχή με διάσημο παραθαλάσσιο στυλ και προσφέροντας μια άνευ προηγουμένου εμπειρία στον τρόπο ζωής.

 

Η Oxley Planetvision Properties υπέγραψε συμφωνία με την Sofitel, την κορυφαία εταιρεία της AccorHotels που ενθαρρύνει τους επισκέπτες να "ζουν τη γαλλική διαδρομή", για να διαχειριστούν το νέο έργο το οποίο θα περιλαμβάνει τις πρώτες κατοικίες του Sofitel με επώνυμους χώρους στην Ευρώπη.

 

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει δύο πύργους 18 και 20 ορόφων με διαμερίσματα, καθώς και βάθρο με ξενοδοχείο, το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσες υποδοχής και εκδηλώσεων, εστιατόρια, γυμναστήριο, αίθουσα γιόγκα, θέατρο, αίθουσα παιχνιδιών, εσωτερική και εξωτερική πισίνα και άλλους χώρους.

 

Η Περιβαλλοντική Αρχή, με επιστολή προς το Τμήμα Πολεοδομίας, αναφέρει ότι το έργο πρόκειται να ανεγερθεί σε απόσταση περίπου 200 μέτρων δυτικά από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Μονής, ο οποίος αποτελεί βιομηχανική ανάπτυξη υψηλής οχληρίας, και γι’ αυτό γίνεται εισήγηση όπως συζητηθεί το ενδεχόμενο καθορισμού επαρκούς και κατάλληλης «ουδέτερης ζώνης» (buffer zone) μεταξύ του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Μονής και των γύρω αναπτύξεων διαφορετικού χαρακτήρα (π.χ. τουριστικές όπως η υπό αναφορά ανάπτυξη) με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας για το εν λόγω έργο. 


Επιπλέον, στους ουσιώδεις όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής, ζητείται να καταγραφεί ο αριθμός και η ακριβής θέση εντός των ορίων της ανάπτυξης των δύο ειδών φυτών που συγκαταλέγονται στο «Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου» (το εγγύς απειλούμενοPancratium maritimum και το εύτρωτο Triplachne nitens) και να προταθούν μέτρα προστασίας τους. Τα στοιχεία αυτά μαζί με το σχέδιο προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω ειδών πρέπει να αποσταλούν στην Περιβαλλοντική Αρχή πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής.


Τονίζεται ακόμα ότι η Περιβαλλοντική Αρχή δεν προτίθεται να αξιολογήσει οποιοδήποτε αίτημα για μελλοντική αύξηση του τρέχοντος συντελεστή κάλυψης της υπό αναφορά ανάπτυξης, καθώς κάτι τέτοιο θεωρείται σαλαμοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η γνωμάτευση, με τα δεδομένα ως έχουν σήμερα, θεωρείται δεσμευτική.

 

Κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, έχει τεθεί όρος να μην γίνει οποιαδήποτε επέμβαση ή αλλοίωση της παράκτιας λωρίδας γης πλάτους 100 μέτρων από το μέγιστο εύρος του κύματος, συμπεριλαμβανομένης της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας έμπροσθεν της ανάπτυξης, περιλαμβανομένης και τοπιοτέχνησης. Επιπλέον, δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε κατασκευές /επεμβάσεις στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν της ανάπτυξης.  


Επισημαίνεται ότι στην περιοχή καταλήγει υδατόρεμα μεγέθους λεκάνης απορροής 1 τ.χλμ. περίπου. Η Περιβαλλοντική Αρχή απαιτεί όπως εκπονηθεί υδρολογική και υδραυλική μελέτη για οριοθέτηση του υδατορέματος, διαχείριση των όμβριων υδάτων και προστασία της ανάπτυξης από κίνδυνο πλημύρας, για πλημμυρική περίοδο επαναφοράς τουλάχιστο 50 χρόνων, πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας για το έργο. Η κοίτη του υδατορέματος, να καθοριστεί ως χώρος πρασίνου για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας, αλλά και αποστράγγισης των όμβριων υδάτων. Η Μελέτη να σταλεί για αξιολόγηση και έγκριση στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ώστε να καθοριστεί το ακριβές πλάτος προστασίας του υδατορέματος. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του έργου λόγω των πορισμάτων της εν λόγω μελέτης, να ενημερωθεί γραπτώς η Περιβαλλοντική Αρχή και να κατατεθεί ο νέος σχεδιασμός.

 

Όροι για την προστασία των αρχαιοτήτων

 

Επειδή σε γειτονική περιοχή έχουν επισημανθεί αρχαίοι τάφοι, η εταιρεία ανάπτυξης του έργου θα πρέπει να προχωρήσει σε ενδεικτικές εκσκαφές σε συνεννόηση και υπό την επίβλεψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων πριν την έναρξη του έργου, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης. Προς τον σκοπό αυτό τέθηκε όρος να ειδοποιηθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεμεσού έναν μήνα προτού ξεκινήσουν οι εργασίες για να επιβλέπει τις χωματουργικές εργασίες, ισοπεδώσεις, εκσκαφές θεμελίων, λάκκων κ.ά. 

 

Σε περίπτωση όμως που βρεθούν αρχαία κατάλοιπα στον χώρο της οικοδομής, τότε οι εργασίες θα σταματήσουν και θα γίνει η απαιτούμενη έρευνα από αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

 

Γειτονίαση με τον σταθμό της ΑΗΚ στη Μονή

 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα μελλοντικής επέκτασης της δυναμικότητας του σταθμού της Μονής (με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον), εφόσον αυτό εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές του κράτους. Η υφιστάμενη άδεια η οποία χορηγήθηκε στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία τεσσάρων αεριοστρόβιλων με ισχύ 37,5MWe, έκαστος. 

 

Οι ζώνες επικινδυνότητας του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Μονής, βάσει της υφιστάμενης κατάστασης/ δυναμικότητας του σταθμού, δεν επηρεάζουν τα τεμάχια της προτεινόμενης ανάπτυξης, σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2015 (Οδηγία SEVESO III). 

 

Πηγή: Philenews.com

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί