Στενή συνεργασία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με την Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδος

8/2/2019

Πραγματοποιήθηκε διήμερη επίσκεψη για το Μνημόνιο Συναντίληψης που είχε υπογραφεί παλαιότερα μεταξύ του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ) της Ελλάδος

 

Στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης που είχε υπογραφεί παλαιότερα μεταξύ του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ) της Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε διήμερη επίσκεψη στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2019, του Διοικητή κ. Δημήτρη Ευαγγελίδη, καθώς επίσης και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πλοήγησης κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία.

Πραγματοποιήθηκε σειρά συσκέψεων και συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που αφορούν τον ρόλο του ΤΚΧ στον χειρισμό τεχνικών θεμάτων υδρογραφίας, θεμάτων νομοθεσίας, θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού, θεμάτων νέας τεχνολογίας κ.ά.

Διαπιστώθηκε ότι έγιναν ήδη σοβαρά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι υπάρχει και ακολουθείται σωστή στοχοθεσία.

Τέθηκαν μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι για τον χειρισμό θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αποφασίστηκε να επικαιροποιηθεί το υφιστάμενο Μνημόνιο Συνεργασίας, με βάση τα σημερινά δεδομένα και να συνεχιστεί η άψογη συνεργασία που υπήρξε μέχρι σήμερα.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί