Αναστολή εκποιήσεων κύριων οικιών ως τέλος Ιουνίου από ΚΕΔΙΠΕΣ - ΑΛΤΑΜΙΡΑ, λέει ο Π. Ιωάννου 

16/2/2019

Την αναστολή εκποιήσεων κύριων κατοικιών που αφορούν δικαιούχους ή δυνητικά δικαιούχους του Σχεδίου «Εστία» μέχρι το τέλος Ιουνίου από την ΚΕΔΙΠΕΣ / ΑΛΤΑΜΙΡΑ, ανακοινώνει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου.

 

Σε ενημερωτικό του σημείωμα ο κ. Ιωάννου πληροφορεί τους δανειολήπτες «με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), τα οποία εξασφαλίζονται με υποθήκη κύρια κατοικία, και τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης από την ΚΕΔΙΠΕΣ/ ΑΛΤΑΜΙΡΑ, για το γεγονός ότι οι ιθύνοντες των εν λόγω εταιρειών έχουν αποδεχθεί την εν θέματι εισήγηση μου, σύμφωνα με επιστολή που μου απέστειλαν σήμερα».

Η διευθέτηση περιλαμβάνει «τις διαδικασίες εκποίησης περιπτώσεων κύριων κατοικιών που αφορούν δικαιούχους ή δυνητικά δικαιούχους δανειολήπτες του Σχεδίου «Εστία», οι οποίες θα ανασταλούν μέχρι την τελική αξιολόγηση τους στη βάση των σχετικών προϋποθέσεων και κριτηρίων ένταξης στο Σχέδιο, ήτοι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019».

Περαιτέρω, «για τις εκποιήσεις οι οποίες έχουν ήδη τροχιοδρομηθεί, θα ζητείται από τους επηρεαζόμενους δανειολήπτες να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό για την διευθέτηση διακανονισμού της ακύρωσης του πλειστηριασμού στη βάση του οποίου οι δανειολήπτες να αναλαμβάνουν υποχρέωση εξεύρεσης βιώσιμης διευθέτησης των εκκρεμοτήτων τους, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2019, λαμβάνοντας ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο τον αναγκαίο χρόνο, σε μία προσπάθεια για εξεύρεση βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης».

Συνεπώς, αναφέρει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος «όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από τούδε και στο εξής, να αποτείνονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ/ΑΛΤΑΜΙΡΑ για τις σχετικές διευθετήσεις». Θεωρούμε τις πιο πάνω διευθετήσεις, σημειώνει το ενημερωτικό δελτίο του Επιτρόπου, «ως μια πολύ ευνοϊκή εξέλιξη, η οποία θα διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν σε ενέργειες προστασίας της κύριας κατοικίας τους, μέσα από βιώσιμες αναδιαρθρώσεις». Προφανώς, διευκρινίζεται, «η ενέργεια αυτή, ουδόλως αντιδιαστέλλεται με την στρατηγική αριστοποιητικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ, προς όφελος των φορολογουμένων, μέσα και από ορθολογικές διαδικασίες εκποίησης, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία».

Πηγή: Κυπε 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ''

Περισσότερα (αναζήτηση στην κατηγορία '')

Μεγάλοι Χορηγοί